Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen

Målsättning med projektet är att föreslå nya topologier for multinivås STATCOM-enheter, med en utökad förmåga att utbyta energi mellan fasbenen. På detta sätt underlättas driften vid de tillfällen när elnätet är osymmetriskt, och dessutom underlättas för anslutning av batterier för energilagring. Projektet kommer att undersöka alternativa modulära topologier för robust drift vid asymmetri i elnätet. Vidare fokuserar projektet på möjligheten att utrusta STATCOM-enheten med energilager, dvs batterier, för att stärka upp elnätet vid störningar. Förutom analytiska undersökningar kommer även simuleringar och verifierade experiment att utföras.

Startdatum 2017-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.