UEQ - simuleringar, visualiseringar och utvärderingar av framtida hållbara stadsmiljöer

Rådande praxis i stadsplanering i Sverige tar hyfsat hänsyn till ljud- och vindkomfort men inte till grönområdenas inverkan på termisk komfort och luftkvalitet i offentliga utrymmen. Hittills har  bedömningen av dessa kritiska parameter av stadsmiljökvalitet (SMK) gjorts av externa experter i slutfaser av stadsplaneringen när strategiska, förebyggande åtgärder är svåra att införa. Detta projekt undersöker hur ett mycket avancerat digitalt verktyg med namnet IPS IBOFlow kan användas för att integrera experter och intressenter i de tidiga stegen av stadsplanering och därmed säkerställa hög SMK för majoriteten av medborgarna. De slutliga resultaten inkluderar ett praktiskt stadsplaneringsverktyg med unika egenskaper när det gäller rymdupplösning och beräkningshastighet samt nya riktlinjer för att demonstrera och utvärdera de bästa strategierna för att förbättra SMK i offentliga utrymmen. Resultaten kommer att testas och utvärderas i en fallstudie i Göteborg, tillsammans med stadsplanerare och intressenter. De specifika målen är att i) uppgradera IPS IBOFlow med modeller för värme- och föroreningstransporter för att möjliggöra snabba och exakta simuleringar av SMK i offentliga utrymmen; ii) utveckla en förståelse för samspelet mellan SMK och urban komfort samt visualisera dessa på ett lättförståeligt sätt. I projektteamet ingår både forskare och experter med mycket komplementära kunskapsbakgrunder.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • COWI AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jul 2020.