Mapping

Kartläggning av ostuderade cellulosa-nedbrytningsmekanismer hos jordbakterier

Cellulosa produceras av växter och andra fotosyntetiserande organismer, och är den rikligast källan till förnybart kol på planeten. Effektivt användande av cellulosabaserad biomassa är lovande i omställningen till ett samhälle oberoende av fossila råvaror. Den kristallina strukturen hos cellulosa gör den mycket svårnedbrytbar, och den enzymatiska nedbrytningen till glukos är fortfarande en industriell flaskhals – nya effektivare enzymer är starkt önskvärda. I detta projekt kartlägger vi de enzymatiska systemen hos utvalda jordbakterier. Dessa bakterier är specialister på cellulosanedbrytning, men saknar vissa typiska cellulosa-nedbrytande enzymer, och använder därmed ett okänt system som kan ha potential inom bioenergitillämpningar.

Samarbetande organisationer

  • University of Wisconsin-Milwaukee (Akademisk, USA)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 aug 2018.