Trygghetsboende med digitalt stöd

Syftet med projektet är att bättre kunna förstå vilka prioriterade behov som finns hos hyresgästerna och deras anhöriga kring trygghet och möjligheterna till digitalt stöd i vardagen. Utifrån detta skall vi undersöka hur möjliggörande teknik med bla IoT kan integreras som en del av Trygghetsboendets verksamhet och i hyresgästens bostad.

Samhället står inför en omfattande digitalisering av välfärdssektorn, inklusive omsorg och omsorgstjänster. Med hjälp av trygghetsskapande teknik, baserat på till exempel IoT (Internet Of Things), skall välfärdssektorn kunna hantera sina stora utmaningar. För att kunna förstå faktiska behov hos äldre behöver man kunna testa lösningarna i en verklig miljö.

Samarbetande organisationer

  • Eksta Bostad AB (Privat, Sweden)
  • TH1NG Connective AB (Privat, Sweden)
  • Kungsbacka Kommun (Offentlig, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Krook & Tjäder Arkitekter (Privat, Sweden)
  • Jonas Enebrand AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 01 apr 2022.