Tillståndsbedömning av befintliga träkonstruktioner med hjälp av icke-förstörande testmetoder

Startdatum 2009-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-07-01

För befintliga konstruktioner krävs oftast en diagnostisk undersökning för att utröna deras tillstånd och bedöma deras säkra fortsatta användning. Detta är i synnerhet tydligt för historiska byggnader, men gäller även nyare byggnadsdelar och träbroar om de är skadade på grund av långvarig brist på underhåll, bristfällig design, dåligt utförande eller händelser som brand eller översvämning.

Ersättning av skadade trädelar kan vara ett oacceptabelt alternativ för historiskt viktiga konstruktioner och ny design kan vara nödvändig för att styrka deras framtida funktion.
Detta projekt fokuserar på de tekniska utmaningarna associerade med bedömningen av träkonstruktioner på plats. Målet med detta projekt är att utveckla metoder och rekommendationer för att kunna bedöma befintliga träkonstruktioners tillstånd och deras bärförmåga genom användning av icke-förstörande metoder.

Aktiviteter inom projektet

  • Global undersökning av befintliga träkonstruktioner för potentiella problem
  • Tillhandahålla bilder av trä- och förbands inre delar under användande av icke-förstörande testmetoder (NDT) som mätningar av resonansfrekvenser för global bedömning, avancerad röntgen-och akustisk mätning för lokal bedömning av geometri, skadad area eller förbindningensläge samt olika borrmetoder för att uppskatta materialets densitet.
  • Noggrannheten i tillståndsbedömningen av fallstudier skall verifieras i numeriska modeller med ingångsdata från de icke-förstörande provningarna och från statiska tester. Noggrannheten av ingångsdata verifieras genom parameterstudier av ingångsdatan från NDT-metoderna.
  • Förslag på systematiskt tillvägagångssätt och utvärdering av befintliga träkonstruktioner vid tillståndsbedömningar skall fasthållas I form av guidelines och inspektionsmanual.


Nuvarande pågående projekt:

  • Uppskattning av faktiska spänningsnivåer mha egenfrekvensanalyser.
  • Icke-förstörande provning och undersökning av materialegenskaper på Vasaskeppet.
  • Röntgenkalibreringsteknik av densitetsegenskaper hos trä.
  • Röntgenundersökningar.
  • Fallstudier Vasa and Skansen Lejonet

 

Övrig information

Internationellt forskningsengagemang inom området för icke-förstörande provning:


Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Stål- och träbyggnad.
 

Nyckelord: Tillståndsbedömning, träkonstruktioner, icke-förstörande provning, bestämning av träegenskaper, röntgen, kalibreringsmetod, Vasaskepp, Vasa,

Projektdeltagare

​Projektledare
Prof. Dr. Rober Kliger

Projektdeltagare
Prof. Dr. Robert Kliger (supervisor, examiner)
Dr. Ylva Sandin (supervisor, consultant/SP)
Dr. Daniel Sandin (supervisor. consultant/Dynalyse)
Thomas Lechner (doctoral student)

Kontaktpersoner
Thomas Lechner, Robert Kliger

Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Materialvetenskap

Forskningsrådet FORMAS

In-kindbudget: Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.