Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

I projektet kommer nya avancerade signalbehandlingsmetoder, som går under samlingsnamnet ”deep learning”, att tillämpas på stora mängder mätdata (”big data”) av spänning och ström i elkraftsystem. Med utgångspunkt från två olika specifika tillämpningar är syftet att hitta orsaken till störningar. Projektet är ett samarbete mellan signalbehandlings- och elkraftforskare.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 jan 2019.