Termiska energilager

Syftet med arbetspaketet är att staka ut nya forskningsvägar för implementering och integrerad planering av lösningar för hantering av behovssidan av termisk energi för uppvärmning och kylning av byggnader. Vi kommer att fortsätta med aktiviteter för att öka extern finansiering. Flera förslag har lämnats in till Formas, VR, Energimyndigheten och KAW under 2019. De fruktbara samarbetena med Jan Swenson, fysik, och Kasper Moth Paulsen, kemi, kommer att fortsätta. Målet är bland annat att utveckla verktyg och lösningar för validering och optimering av termisk energilagringslösningar, både med material för latent (PCM) och termokemisk lagring (CSM, MOST). En postdoc kommer att arbeta med arbetet i arbetspaketet, med uppgift att vetenskapligt rapportera arbetet för att öka den internationella synligheten för forskningsgruppen.

Startdatum 2016-01-01

Sidansvarig Publicerad: sö 14 jun 2020.