THz system and signal processing for medical diagnostics

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

 

THz-system och signalbehandling för medicinsk diagnos​

 

I det här projektet undersöks hur frekvenserna i Terahertzområdet skulle kunna utnyttjas i medicinska tillämpningar i framtiden.

Då Terahertz-vågorna påverkas av andra materialegenskaper än vad det synliga ljuset gör, kan sådant som är svårt att visualisera med vanligt ljus i det optiska frekvensområdet bli mycket tydligare i Terahertz-området. Detta skulle t. ex. kunna utnyttjas för att identifiera cancerceller i cellprov, inom s.k. histopatologi. Då THz-vågor även är en icke-joniserande strålningstyp, skulle dessa i vissa sammanhang kunna användas som ett mer ofarligt alternativ till röntgen, vid t.ex. en tandläkarundersökning. Det finns också en hel del icke-medicinska användningsområden av intresse.
 
Den närliggande mikrovågsforskningen är något man har stor nytta av, då det går att applicera liknade algoritmstrategier på THz-området. Jämfört med de bildgenererande system som utvecklas med mikrovågor som bas, hoppas man i THz-området kunna få fram bilder med ännu högre bildupplösningar, tack vare den högre frekvensen.
 
Bildsystemet består av två THz-antenner vända mot varandra, som kan förflyttas oberoende av varandra. Ett tunt provmaterial monteras mellan antennerna för att mäta sändning och reflektion. Eftersom kroppens vävnader absorberar mycket av THz-strålningen är tillämpningarna begränsade till tunna ytor eller material med lågt vatteninnehåll.
 

Se den engelska sidan för mer information.
​CHARMANT
​ 

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.