Taktisk resursallokering för effektivt kapacitetsutnyttjande

Tillväxten inom flygindustrin förväntas öka stort, samtidigt kan man räkna med en mycket hård konkurrenssituation, med krympande marginaler och ökande krav på flexibilitet. Förmågan att effektivt kunna anpassa sitt produktionssystem - när förutsättningar som volymer och produktmix förändras - kommer således att bli avgörande för att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande utan att göra avkall på servicegrad och omsättningshastighet. Flygbranschen har unika krav där extrem teknisk precision ska kombineras med regelverk för kvalitetssäkring; uppgiften att säkerställa kostnadseffektiv tillverkning är således extra utmanande.

Taktisk resursallokering, dvs att vid resurs- och kapacitetsplanering allokera bearbetningsoperationer till produktionsresurser, har därför identifierats som en viktig framgångsfaktor för att maximera resursutnyttjandet och samtidigt säkerställa långsiktigt effektiva produktionsflöden. Den här typen av taktisk planering är central i produktionssystem för lågvolymstillverkning - som i flygindustrin - och görs idag erfarenhetsbaserat, utan metodstöd.

Få akademiska studier har fokuserat på den här typen av taktisk planeringsnivå, vilket gör det svårt att veta vilka data som krävs, och hur modeller och algoritmer för taktisk resursplanering ska utformas, för att på bästa sätt svara mot branschens produktions- och planeringsförutsättningar. Det finns därför ett behov av teoriutveckling kring design och användande av modeller och metoder för denna typ av kapacitetsplanering, vilket är syftet med projektet.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Tekniska högskolan i Jönköping (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 06 nov 2022.