Täthet och hållbarhet - praktikens normer och forskningen slutsatser

Ett forskningsprojekt om täthet och hållbarhet har beviljats medel från forskningsrådet Formas. Forskningsprojektet "Täthet och hållbarhet - praktikens normer och forskningen slutsatser" är ett samarbete mellan Chalmers, BTH, SLU och Boverket. Forskningsprojektets målsättning är att identifiera överensstämmelser och skillnader mellan forskningsresultat om bebyggelsetäthetens effekter och den praktiska användningen av förtätning som motiv för hållbart samhällsbyggande i Sverige. Huvudansvarig för forskningsprojektet är Meta Berghauser Pont, docent och universitetslektor på Chalmers. Övriga medsökande är professor Per Berg på SLU, adjungerad professor Per Haupt på BTH och Patrik Faming, verksamhetssamordnare på Boverket.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • Boverket (Offentlig, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-01

Sidansvarig Publicerad: to 04 apr 2019.