TESTRON - Modellbaserad testning av mekatroniska system

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Quviq Ab (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.