Systems Design Arena

Startdatum 2011-05-28
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-05-28
​Det här projektet drivs inom det större forskningsprogrammet ‘Homes for Tomorrow’ som är en transdisciplinär stark forskningsmiljö. Programmet som helhet arbetar med stöd till utvecklingen av framtidens hem I en global era med hänsyn till nya material, rumsliga strukturer och design och med målet att radikalt minska energi- och resursanvändningen. Den starka forskningsmiljön leds av Professor Greg Morisson från Bygg och Miljö. Programmet är knutet till aktiviteter inom EU Interreg och SusLabNWE.
 
Forskningen som bedrivs på institutionen för arkitektur kallas för ’system design arena’. Vi arbetar med att länka användaraspekter och mänskliga behov med omgivningens förutsättningar avseende teknologi och sociala aspekter. Vi studerar möjligheter att få till stånd det sant hållbara boendet.
 
Planer finns på ett skapa Hab-Lab där designexperiment skall undersöka möjligheter att skapa mer hållbara boendet i klimatmässigt och kulturellt skilda miljöer. Resultaten från experimenten skall långsiktigt påverka diskurs och praktik inom designdiscpliner och strävar efter att utbilda studenter för ett livslångt lärande.
Kontaktperson för information
​Paula Femenias, femenias@chalmers.se
Pernilla Hagbert, hagbert@chalmers.se
In-kind budget
​Larry Toups lön betalas av NASA.
Olga Bannova lön betalas av University of Houston
Nyckelord
​Hållbar utveckling, boendeförhållanden, bostadsmarknaden, resursåtervinning, mänskliga faktorer, socialt och miljömässigt ansvar
Annan information
​Homes for Tomorrow är en trans-disciplinär forskningsmiljö tillsammans med flera forskningsgrupper på Institutionen för bygg- och miljöteknik
​Formas Starka forskningsmiljöer
​NASA

Sidansvarig Publicerad: on 13 apr 2016.