System av system för effektiva räddningsinsatser och mobilitet i städer

Syfte och mål
För att åstadkomma mer effektiva räddningsinsatser behövs ett smidigt samarbete mellan flera system, inklusive infrastrukturplanerare, trafikoperatörer, sjukvården och larmcentralen. Detta utgör ett komplext socio-tekniskt system som är ett typiskt tillämpningsområde för system-av-system och som är bortom dagens systemmetoder. Genom att integrera globala och nationella initiativ för system-av-system syftar detta projekt till att utveckla system-av-system-metoder för räddningsinsatser, inklusive arkitektur, modellering, simulering och integration.

Förväntade effekter och resultat
Detta projekt kommer att leverera och kontinuerligt uppdatera systemet-av-system (SoS) inom arkitektur, modellering, simulering, testning och verifiering och applikationer. Projektet kommer att leverera SoS-metoder och applikationer för smart stadsmobilitet och nödsystem. Detta projekt kommer att skapa nya färdigheter i SoS för stora och komplexa sammankopplade system och utbilda nya yrkesverksamma inom området.

Planerat upplägg och genomförande
Konsortiet, ledt av Chalmers tekniska högskola, omfattar fyra forskningsinstitut och fyra industripartner. Teamet kommer att stödjas av några internationella motsvarigheter. Projektet innehåller fem arbetspaket: System-av-systems review, System-av-systems arkitektur, System-av-systems simulering, systemintegration och demonstration.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • FellowBot AB (Privat, Sweden)
  • H&E Solutions (Privat, Sweden)
  • Medfield Diagnostics (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • WSP Sverige (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-04-01

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 29 sep 2022.