Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning

Energimyndigheten har sedan 1993 i flera utlysningsomgångar finansierat forskning inom etanolframställning från lignocellulosa. Senast i det pågående forskningsprogrammet Etanolprocesser. I detta projekt kommer en syntesanalys av forskningen som genomförts inom programmen att genomföras och resultatet kommer att sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan omsättas i en framtida kommersiell process. En verifiering i demoskala kommer också att genomföras. Projektet genomförs i nära samarbete med aktörer verksamma inom programmet, både från universitet och högskolor och näringsliv.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.