Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research (SIMPLER)

Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research (SIMPLER) är en individdatabas och biobank för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Örebro universitet (Akademisk, Sweden)
  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.