Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 18 aug 2020.