Strategic Research Area No.1 Modelling

Projektets syfte var att etablera ett tvärvetenskapligt kluster inom modellering för lättvikt. Målet för Strategiskt forskningsområde 1 Modellering (SFO1) är att bidra till LIGHTers övergripande mål om lättviktslösningar och tjänster men det finns också specifika mål för SFO1 angivna i ansökan. De är etableringen av klustret och formuleringen av en roadmap och de sammanfattas i ansökan till etapp II. Övriga mål förväntas nås under etapp II. Upplägget för arbetet har ett unikt perspektiv genom sitt fokus på att skapa ett långsiktigt, nationellt kompetensnätverk. Dessutom är den tvärvetenskapliga mixen en viktig del för att utveckla lättviktskompetens. Processen för hur excellensforskarna valdes har dokumenterats extra noga eftersom uppbyggnaden av SFO1 har förutsättningar att bli en modell för kommande satsningar. Det har varit viktigt och lyckat att ha många workshops med diskussioner och presentationer i uppbyggnadsfasen.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.