Strömningsberäkningar av roterande hjul

Projektets syfte är att öka förståelsen kring de aerodynamiska fenomen som kopplar till roterande hjul och utveckling av numeriska metoder för att kunna simulera detta i en virtuell miljö. Resultaten bidrar till att öka den generella förståelsen av fordonsaerodynamik och numerisk simulering av roterande hjul. Projektet fokuserar på hur roterande hjul, hjulhusflöden och hjulvaken påverkar fordonets totala luftmotstånd. 

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.