Sprickors effekt på armeringskorrosion (Cracor)

För att få mer valuta för insatta resurser kan upphandling utgå från funktionskrav som öppnar upp för optimala lösningar. Dessa funktionskrav måste vara verifierbara för att kunna regleras
i kontrakt mellan beställare och utförare. Detta projekt syftar till att öka kunskapen för att kunna förbättra formuleringen av tekniska funktionskrav. För att erhålla beständiga armerade betongkonstruktioner ställs idag krav på tillåten ytsprickvidd. Trots mycket forskning är det dock osäkert hur stark koppling det egentligen finns mellan sprickvidd och armeringskorrosion.
I detta projekt kommer effekten av sprickor på armeringskorrosion att undersökas genom att sammanställa hur dokumenterad sprickbildning korrelerar med uppmätta korrosionsangrepp.
Provkroppar från både befintliga konstruktioner och väldefinierade laboratorieprover kommer att användas. På detta sätt kommer erfarenhet från befintliga konstruktioner att återföras till
tekniska funktionskrav för både nya och befintliga konstruktioner.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 25 mar 2020.