Spara och bevara etapp 4, "Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?"

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 03 maj 2020.