Solvärmelager med fasändringsmaterial för bättre energihushållning

Projektet syftar till att utvärdera ett innovativt värmelager för uppvärmning av varmvatten med fasändringsmaterial (PCM) som värmebärare. Preliminära testresultat har visat att PCM-lager kan vara effektivare vid lagring av värme med ojämn tillförsel (t.ex. från solvärme) än ett traditionellt vattenbaserat värmelager. Projektet ska utvärdera ett lager som är en del av ett varmvattenberedningssystem där solfångare ingår. Fältstudier ska kompletteras med numerisk modellering och laborativa försök. Termisk energilagring med hjälp av PCM-lager kan bidra till effektivare och minskad energianvändning i byggnader.

Startdatum 2015-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.