Keramiska bränsleceller (SOFC)

Keramiska bränsleceller eller så kallade SOFCs (Solid Oxide Fuel Cells) arbetar vid temperaturer omkring 600-900 °C. Den höga temperaturen ger hög flexibilitet i avseende på vilket bränsle som kan användas samt gör att billiga katalysatormaterial kan användas. SOFCs kan köras med vätgas och även med bränslen som naturgas, biogas eller diesel. Möjliga användningsområden för SOFC är decentraliserad el- och värmeförsörjning för hushåll, elförsörjning för lastbilar och tekniken är även lovande för storskalig elproduktion. De största hindren för kommersialisering är begränsad livstid av cellerna samt höga produktionskostnader. Vår forskning berör båda problemen.
Genom att byta ut keramer mot stål så kan produktionskostnaderna minska avsevärt. Problemet är att stål korroderar vid höga temperaturer vilket minskar livslängden av SOFCs. Vi undersöker degraderingsmekanismer och utvecklar, tillsammans med industripartners, beläggningar som förbättrar egenskaperna av de metalliska materialen i den krävande miljön i SOFCs. 
Projektledare
Kontaktperson för information

​​Jan Froitzheim

https://chalmers.se/sv/personal/Sidor/jan-froitzheim.aspx

 

 

HTC, METSAPP, NacoSOFC, FCCFAPU

Sidansvarig Publicerad: to 19 dec 2013.