Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2019-10-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-20

Finansieras av

  • Adlerbertska forskningsstiftelsen (Non profit, Sweden)

Publicerad: lö 25 apr 2020.