Smart Maintenance Assessment - SMASh

Det stora effektmålet med SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande roll i att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik i produktion. Att implementera Smart Maintenance är därför viktigt för att tillverkningsföretag skall kunna nå sin vision om störningsfri produktion och framtida konkurrenskraft. Projektidén är att utveckla Smart Maintenance Assessment (SMA): ett verktyg för benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag. Verktyget kommer stödja implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Det finns liknande verktyg inom andra områden, t.ex. kvalitetsutveckling. De få tillgängliga verktygen inom underhållsbranschen har dock begränsningar, t.ex. att de saknar ett fokus på digitalisering. Ett konsortium som inkluderar företag från diskret och kontinuerlig produktion, tillsammans med tjänsteleverantörer och akademiska partners, kommer samarbeta för att utveckla och validera verktyget genom användandet av avancerade statistiska metoder på stora datamängder från industrin.

Samarbetande organisationer

  • Öresundsbron (Privat, Sweden)
  • Preem (Privat, Sweden)
  • API Maintenance Systems (Privat, Sweden)
  • Quant Service AB (Privat, Sweden)
  • ÅF Industry (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.