Småskalig fysisk påverkan och storskalig uppgrumling av sediment - Nya lösningar för en hållbar förvaltning av grunda kustekosystem

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.