Sjöfart och havsförsurning

Sjöfartens utsläpp av försurande svavel- och kväveoxider uppmärksammades i slutet av 1990-talet att utgöra ett signifikant bidrag till försämrad luftkvalitet på lokal, regional och global skala. I det här projektet undersöker vi om deposition, på havsytan, av sjöfartens utsläpp kan bidra till havsförsurning. 

Samarbetande organisationer

  • University of Delaware (Akademisk, United States)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • University of Hawaii (Akademisk, United States)
Startdatum 2010-09-06
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-06-13

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.