Simultaneous remote urban co-design network

Projektets syfte är att skapa de två första noderna i ett visualiserings-nätverk för att kunna samarbeta i grupper med stadsplanering och gestaltning på distans.

Systemet låter slutanvändaren (byggherrar, utvecklare, arkitekter, stadsplanerare, medborgare, politiker) att uppleva och samarbeta i en virtuell miljö i grupp med hjälp av Virtual Reality(VR). Det ger användaren också möjlighet att med hjälp av Augmented Reality (AR) uppleva tilltänkta byggprojekt, antingen på den tilltänkta byggplatsen eller som en virtuell 3D-modell på en klassisk fysisk 3D modell.

Med fastighetsutvecklare som huvudsaklig målgrupp fokuserar projektet på att öka effektiviteten och kvaliteten i dialogen mellan beställare och andra intressenter i planeringsprocessen.

Projektet kommer dessutom möjliggöra engagemang från ett antal intressenter i stadsutvecklings-processen. Detta genom att skapa kompatibilitet med ett antal plattformar såsom stora pekskärmar, vanliga datorer, mobiltelefoner, VR, AR, och även traditionella fysiska 3D-modeller.

Projektet kommer att använda sig av Akademiska Hus campus-utveckling i Göteborg på campus: Haga, Linne, Rosenlund, Vasa och Gibraltarvallen som testbäddar för att utveckla sina arbetsprocesser.

Projektet kommer att resultera i ett system för distans-samarbete samt arbetsprocesser för användning av systemet i olika faser av dialog i byggprocessen. Det kommer också att resultera i två noder i ett nationellt visualiserings-nätverk för stadsplanering.

Med en trend av fler och fler öppna data initiativ från offentliga aktörer i Sverige vi ser att nätverket och konceptet har goda förutsättningar att växa. Siktet är inställt på att skapa ett nytt sätt att arbeta för att använda sig av digitalisering för att förbättra och effektivisera den arkitektoniska gestaltningsprocessen och stadsbyggnadsprocessen genom att involvera fler intressenter och genom att spara både tid och resurser.

Samarbetande organisationer

  • Atvis AB (Privat, Sweden)
  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-12-01
Slutdatum 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 30 jun 2021.