Simuleringsmodell för drift- och underhållsstrategi av flytande vågkraftverk – analys av utmattning, nötning, och inverkan av biofouling för effektiv och lönsam energiutvinning

Projektet syftar till att möjliggöra en sänkning av kostnaden per energienhet för punktabsorberande vågenergiomvandlare med 50 % genom utveckling av avancerade systemmodeller och scenariobaserade simuleringar med dessa. Projektet har som mål att öka tillförlitligheten i en tidigare utvecklad systemmodell, ta fram industrirelevant kunskap och industriellt användbara verktyg samt skapa forskningsleveranser av hög internationell klass.

Samarbetande organisationer

  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Corpower Ocean AB (Privat, Sweden)
  • NKT Cables AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.