Simulering och modellering av GRM-i CAE-miljö

Projektidén grundar sig i kunskapsklyftan mellan modellering av grafenrelaterade material (GRM) med 2-dimensionell karaktär utifrån ett simuleringsperspektiv. Idag ser vi kraftfulla simuleringsverktyg (Computational Added Engineering, CAE) som ett nödvändigt komplement till erfarenhetsbaserad design och innovationsarbete. En grundförutsättning för en framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings- och simuleringsmiljöer. Målet är att erhålla en plattform för att överbrygga hinder med starkt specialiserade metoder.


Detta projekt tar avstamp från två håll för att brygga kunskapsklyftan mellan industri och akademi i relation till modellering och simulering av komponenter och/eller system där grafenrelaterade material (GRM) kan tänkas ingår. Studien avser både att ge en samlad bild av nuläget och vilka insatser som bör prioriteras i kommande FoU-projekt. Detta bildar en bas kring kriterier och resultattolkningskrav för nano- och mikroskalemodeller på atomära skalan till kontinuumskalnivån (CAE). Effekten ses bidra starkt till ökad teknisk mognadsgrad och uppbyggnad av tillförlitliga resultat.

Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.