Seamocs - a Marie Curie Research Training Network

Startdatum 2005-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2009-10-31

SEAMOCS Marie Curie Research Training Network omfattar forskning och kompetensutveckling (post-doc) inom områdena statistik och probabilistiska metoder, marin teknik, hydrologi och kustnära teknik, klimatologi sjötransporter  och säkerhet.

Nätverket underlättar både tvärvetenskaplig och ämnesövergripande forskning inom och mellan några av ovanstående områden. De vetenskapliga syftet är att ökad förståelse av klimatvariationer och deras inverkan på vädret; i synnerhet vind och vågor, validering av numeriska och stokastiska vågmodeller och andra beräknings-modeller mot uppmätta data (t.ex. från satellitbilder) och bättre förståelse för effekten av vågbelastningar och deras bidrag till utmattningsskador i fartyg.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Chalmers och EU-projektet SEAMOCS.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.