Samverkansprojekt Treesearch Etapp 3

Samverkansprojektet Treesearch syftar till att bygga upp och driva en världsledande samverkans- och forskningsmiljö i form av en nationell forskningsplattform i området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Detta genomförs i samverkan mellan stat, akademi och industri för att utveckla kompetens och världsledande kunskap, tillgängliggöra avancerad forskningsinfrastruktur (ex ForMAX), stärka utmaningsdriven forskning, utveckling och innovation, samt stödja industriellt innovationsarbete för att möjliggöra ett hållbart biobaserat samhälle.

Samarbetande organisationer

  • Mittuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-11-29
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2021.