Samhälliga beredskapsnivåer (readiness levels) för delade autonoma fordon.

En stor del av världens uppmärksamhet har fångats av autonoma fordon (AV:s) och deras tillverkare, men med sitt fokus på teknik har industrin tappat sikte på hur olika beteenden och tjänster är förutsättningar som styr om samhället kan dra nytta av teknologin på ett bra sätt. Utan delade resor kan AV:s rent utav öka energiförbrukningen, uppmuntra stadsutbredning, öka trafikstockningar, förvärra socioekonomisk stratifiering och minska kollektivtrafiken. Endast med delade resor når vi de sociala fördelar och hållbara städer och transporter som AV:s utlovar: delning kan minska koldioxidutsläppen, minska trafikolyckor, förbättra säkerhet och interaktion för utsatta grupper, öka rörligheten för enskilda personer samt minska den ekonomiska förlusten vid trafikstockningar. I stället för att lämna framtiden i tillverkarnas händer, måste samhället och kollektivtrafiksaktörerna förstå varför delade resor fungerar i vissa regioner och inte i andra, samt hur man lokaliserar och replikerar dessa framgångshistorier. Industridoktorandtjänsten syftar till att analysera internationella användningsfall och använda metodik för ”Technological Readiness” för att ta fram ett ramverk för utvärdering och rekommendationer för ökad delning, här beskrivet som ”Societal Readiness Levels for Autonomous Vehicles”.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-11-19
Slutdatum 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 27 okt 2021.