SUstainability, sMart Maintenance och fabriksdesIgn Testbed (SUMMIT)

Syfte och mål:
SUMMIT fokuserar på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata) och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering och dess koppling till industriella dataset). VDL kommer att erbjuda möjligheten till extern uppkoppling via internet samt fysisk access för att möjliggöra samarbete kring utveckling, testning och demonstration av digitala lösningar i projektets industriella fallstudier.

Förväntade effekter och resultat:
Önskad effekt är att öka hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja den fulla potentialen med analys av produktionsdata inom design av produktionssystem och underhåll. SUMMIT resulterar i ökad hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja analys av produktionsdata inom design och underhåll.

Planerat upplägg och genomförande:
SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft inom området produktionsutveckling. En typisk procedur för ett testcase inom SUMMIT: 1. Samla in och streama industriell data till VDL 2. Modellera scenarier för fabriksdesign och/eller smart maintenance 3. Analysera resultaten av modellerna via utvärderingar i multidisciplinära team 4. Skapa konceptuell lösning för integration av beslutsstöd i industriell miljö.

Samarbetande organisationer

 • Sigma IT Consulting (Privat, Sweden)
 • Saab (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • SSAB AB (Privat, Sweden)
 • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
 • Microsoft (Privat, Sweden)
 • Combitech (Privat, Sweden)
 • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Siemens (Privat, Sweden)
 • Preem AB (Privat, Sweden)
 • ATS AB (Privat, Sweden)
 • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
 • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum 2021-04-30

Finansieras av

 • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.