Sänkt luftmotstånd på fordon genom bättre design av hjul, fälg och optimering av kylluftflöden

Projektet ska studera luftflödet kring hjulen och kylluftsflödet och därigenom ta fram underlag för att sänka bränsleförbrukningen. Numeriska metoder för att prediktera hjulflöden som uppmäts i vindtunnelförsök och experimentella metoder för att mäta och kvantifiera kylluftsflöden och dess luftmotstånd kommer att utvecklas. Tillsammans kommer de nya verktygen att öka kunskapen om flöden kring roterande hjul och hur det interagerar med kylluftsflödet för att möjliggöra en ökad energieffektivisering av vägfordon.

Startdatum 2013-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-23

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.