Suppression Of underwater Noise Induced by Cavitation (SONIC)

Internationellt forskningsprojekt som ämnar utforma verktyg för utforskning och mildring av undervattensljud orsakade av sjöfart. Målet är att öka förståelsen för ljudet från kaviterande propellrar, klassificera fartyg efter ljudmodeller samt att kartlägga sjöfartens undervattensbuller för att kunna föreslå lösningar för ett tystare hav.

Samarbetande organisationer

 • Consiglo Nazionale Delle Richerche (Forskningsinstitut, Italy)
 • Navantia (Privat, Spain)
 • Rolls-Royce (Swe) (Privat, Sweden)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) (Privat, Netherlands)
 • Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) (Privat, Germany)
 • DNV GL (Privat, Germany)
 • Newcastle University (Akademisk, United Kingdom)
 • Wärtsilä Italy (Privat, Italy)
 • Cetena (Forskningsinstitut, Italy)
 • University of Southampton (Akademisk, United Kingdom)
 • Arttic (Privat, France)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.