SensIT – Verifiering och prognostisering av tekniska funktionskrav på tunnelinfattning av betong – sensorbaseras prognosmetod med artificiell intelligens

Projektets syfte är att bidra till framtagandet av metoder för informationsinhämtning via sensorer som kan användas för att
prognostisera och verifiera tekniska funktionskrav med hjälp av Artificiell intelligens.
Utgångspunkten och bakgrund är tunnelinfattningar av fiberarmerad sprutbetong. Konstruktionen utgörs av ett komplext material och det saknas ofta detaljerad information om kringliggande berg. Materialet och berget är i samverkan det bärande systemet som sammantaget ger en osäkerhet om dess funktion.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jun 2022.