Rolls-Royce University Technology Centre in Computational Hydrodynamics

Propeller

Centrat stöder den marina sektorn hos Rolls-Royce med forskning och utveckling kring användandet av simuleringsverktyg för den hydrodynamiska designen hos deras propulsionssystem och fartyg. Både grundläggande forskning, syftande till att utveckla kunskap om den fysik som styr och begränsar en design, samt tillämpad forskning, syftande till att förbättra ingenjörernas verktyg, bedrivs inom centrat. Förbättrade designer kännetecknas av förbättrad verkningsgrad, och därmed minskade utsläpp, minskade bullernivåer både på fartyget och i land, minskade produktionskostnader och förbättrad livslängd.

Rolls-Royce stöder 28 UTC, University Technology Centre, över hela världen, varav två är aktiva i den marina sektor, vid Chalmers och vid NTNU i Norge. Varje UTC täcker en kärnteknologi för företaget och tillsammans spänner de ett brett register av ingenjörsområden. UTC:erna utgör basen i Rolls-Royce strategi för ett långsiktigt samarbete med utvalda universitet och ger företaget en nära kontakt med världsledande akademiska säten.

Projektstart: 2002
Projektslut: Inte fastställt

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.