Ritningsgranskning Fartyg

Projektet skall utveckla en metod för att systematiskt granska och utvärdera ett fartygs konstruktionsritningar ur ett funktions- och användarperspektiv med fokus på de arbetsuppgifter som utförs ombord och under vilka förhållanden dessa utförs.

Startdatum 2011-06-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.