Riskprediktion och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, en integrativ molekylärepidemiologisk approach

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • International Agency for Research on Cancer (Privat, France)
  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 12 apr 2019.