Riskhantering för att undvika driftstörningar i byggskedet i stora infrastrukturprojekt i urban miljö

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jun 2018.