Riskbedömning av byggnadsfysikalisk prestanda (värme, luft, och fukt) vid renovering av det befintliga byggnadsbeståndet (RAP-RETRO)

Startdatum 2010-10-07
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 mar 2014.