Riskbaserat beslutstöd för säkert dricksvatten (RiBS)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 maj 2020.