Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Hydrosense AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: ti 18 aug 2020.