Renew school

Renew School syftar till att ge kommuner, skolägare, företag och användare verktyg och lösningar för hur man renoverar befintliga byggnader för att uppfylla NZEB standarder. Projektet kommer att leda målgrupperna direkt till de viktigaste principerna för skolrenoveringar. 24 besök på 18 ‘Frontrunner’-byggnader planeras för att motivera skolägare och planerare. Projektet syftar till att initiera 20 skolbyggnadsprojekt, renoverade till NZEB standard.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Finansieras av

  • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)

Mål:
Förbättring av byggnadens klimatskalet
Ökad energiproduktion genom förnybara energikällor
Förbättring av IEQ (Indoor Environment Quality), inomhusmiljö
projektgruppen omfattar 13 partners från 9 olika länder
 
Projektgruppen kommer att:
Hålla tekniska workshops om samarbetsmodeller och tekniska alternativ för NZEB skolrenoveringar
Ordna tekniksamtal för skolägare tillsammans med företag
Planera projekt för ökad medvetenhet med elever och lärare för att förstå och främja frågor som är förknippade med NZEB renovering.
Organisera utbildningar för de anställda inom vissa teknologier inom skolrenovering
Skapa en aktiv hemsida för kontakt och informationsutbyte för intressenter och nätverksaktiviteter


Chalmers Styrkeområden:
Samhällsbyggnad, Energi

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.