Regional energibehovsanalysportal (REDAP)

Projektet är relevant för energipolitiska mål om utvecklingen av ett 100 % förnybart elsystem genom att det förväntas bidra med kunskap och modeller som underlättar lokal och regional planering av energisystem. Projektet ska utveckla en Regional Energibehovsanalys Portal (REDAP) tillsammans med partnerländerna Österrike, Irland och Sverige. Fokus ligger på genomföring av pilotstudier, validering och demonstrering av hur digitala teknologier kan stödja dagens planering för smarta energisystem, samt på analys och bättre förståelse av energibehoven relaterade till bebyggelse och transportinfrastrukturer.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-09-30

Sidansvarig Publicerad: må 12 apr 2021.