Undersökning av möjligheterna att använda Red Mud som tillsatsmedel i betong och kringgjutningsbruk

Startdatum 2013-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

​Red mud (röd slam) är ett industriellt avfall från produktion av aluminium. Detta är en typ av fast avfall med den lägsta återanvändningsgraden i världen. Röd slam innehåller hög alkali och har hög specifik ytarea, som kan utnyttjas som adsorptionsmedel för fixering av radioaktiva joner från kärnavfall.

Detta projekt avser att undersöka möjligheterna att använda rött slam som tillsats i betong och kringgjutningsbruk för bättre fixering av radioaktiva joner från låg radioaktivt kärnavfall. Projektet är i ett samarbete med två kinesiska universitet där olika mängder av lokala röda slam kommer att läggas till betong och kringgjutningsbruk för utvärdering av effekterna på arbetsbarhet, mekanisk hållfasthet, vattengenomsläpplighet och adsorptionskapacitet av Ce -joner.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi i forskargruppen Byggnadsmaterial.

Nyckelord: Röd slam, cement, betong, gjutningsbruk, adsorption, radioaktiva joner

Projektdeltagare

Projektledare
Tang Luping

Projektdeltagare
Wang Shuping
Arezou Babaahmadi

Kontaktperson
Tang Luping

Externa parter i projektet
​Shenzhen University, China 
Chongqing University, China
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Materialvetenskap
​SKB 250 000 SEK

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2015.