RIS metoden - Design av regional industriell symbios: med fokus på minskning av koldioxidutsläpp

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.