Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE)

När teknologier för aktiv säkerhet och fordonsautomation växer sig allt mer komplexa, blir det allt viktigare att komplettera traditionella metoder för att testa dessa system med virtuella tester baserade på datorsimuleringar.
Projektet FFI QUADRA var verksamt inom detta område, med fokus på modeller av
förarbeteende. Det nu föreslagna projektet, QUADRÆ, kommer att expandera bortom QUADRA genom att (1) utveckla och validera förarmodeller för mer komplett täckning av prioriterade krockscenarier och stödsystem, inklusive scenarier med övergångar från semiautomatiserad körning, (2) utföra utvalda virtuella tester, inklusive säkerhetseffektsuppskattningar och intrimningar av systemparametrar, samt (3) bygga kunskap om hur man bäst utför virtuella tester. För att åstadkomma sina mål kommer QUADRÆ fokusera på väldefinierade testfall, samarbeta med funktionsutvecklare och testare inom industrin, ta till sig beprövade modeller från psykologi och neurovetenskap, utföra experiment med mänskliga förare, och använda moderna databaser med riktiga trafikolyckor.

Samarbetande organisationer

  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum (Centrumbildning, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.