Återvinning av nödvändig metall från avfallssolceller för återanvändning i hållbar solenergiindustri

Solceller hanteras i enlighet med EU WEEE direktiv 2012/19/EU. För
närvarande finns det emellertid ingen industriellt genomförbar process för att återvinna silverlinjer och halvledardelar från förbrukade solceller. Den nuvarande tillämpningen är inriktad på återvinning av aluminiumramen och elektronisk övergångsställning som återvinns som elektroniskt avfall. Resten av avfallet går till deponi. Projektet syftar till att övervinna dessa hinder
genom att utveckla en ny teknik och skapa nya kunskaper inom återvinning av silver och indium från solceller. Solceller som kommer studeras är kisel, organiska och CIGS-solceller. Dessutom kommer de återvunna produkterna att återanvändas för att producera silverpasta och indium-tennoxid sputtering targets som används i solcellsindustrin. Projektet ämnar sträva efter att få återvinningsprocessen tillämpad av återvinningsföretagen genom att hyra återvinningsprocessen till de elektroniska avfallsföretagen i EU. Detta för att undvika de höga logistiska kostnaderna för återvinning av elektroniskt avfall.
Den halvfärdiga produkten transporteras sedan till Mat4Green Tech och bearbetas till ett pulver; därifrån kommer den att levereras till
solcellstillverkarna.

Samarbetande organisationer

  • Midsummer AB (Privat, Sweden)
  • Mat4Green Tech AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-04-01
Slutdatum 2023-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 01 maj 2020.