Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.